↑ Avalehekülg

Veebirakendused

Programmeerimist hakkasin õppima 2020. aasta alguses, kõigepealt iseseisvalt (Python), sama aasta sügisest aga IT kolledžis. Lemmikuks on kujunenud PHP - olgu koos andmebaasiga suhtleva SQL-ga või ilma. Sobivas kohas meeldib kasutada ka JavaScripti. Järgnevad veebirakendused on n-ö näpuharjutused.

Lind tunnelis (ingl flappy bird).

Lind lendab tunnelis ning ↑ nooleklahviga tuleb teda üles liigutada, et ta alla vastu tunneliseina ei põrkaks.

Telefonide andmebaas.

Saab nimesid ja telefoninumbreid lisada, muuta (id-l klõpsates) ning kustutada. Sorteerida saab nimekirja id ja perekonnanime järgi.

Telefonide andmebaas sisselogimisega.

Kasutatud on Front controller'i arendusmustrit (kogu kood on ühes failis). Saab samuti nimesid ja telefoninumbreid lisada, muuta (id-l klõpsates) ning kustutada. Sorteerida saab nimekirja id ja perekonnanime järgi.

Teemade loosimine

Pakub mingist hulgast teemadest 3 teemat nt kirjandi või essee kirjutamiseks. Millised teemad ja millal on saadud, seda näeb siin.

Küsitlus

Sisutud näidisküsimused, pärast vastamist näitab ka enim antud vastust või keskmist (arvulise hinnangu puhul)

Registreerumine

Kellaeg nihkub iga registreerumisega 30 minutit edasi.

Sobiva aja valimine

Asjaosalised valivad neile sobivad ajad ning näevad ka tulemust, milline aeg sobib kõige suuremale hulgale. Aegu võib lisada suvalises järjekorras, neid kuvatakse alati õiges ajalises järjekorras. Kasutatud on nn Front controller'i arendusmustrit (kogu kood on ühes failis).

Hääletamine

Eelmisega sarnane. Asjaosalised saavad hääletada neile sobiva valiku poolt ning näevad nii arvuliselt kui graafiliselt, mille poolt on juba hääletatud. Kasutatud on nn Front controller'i arendusmustrit (kogu kood on ühes failis).

Registreerumine vabadele aegadele

Saab valida vaid vabade aegade vahel.

Töögraafiku koostamine

Esialgu on arvestatud kolme vahetusega (mingi ajvahemik on kõik kolm vahetust tööl, hommikul ja õhtul vaid üks vahetus). Töötajate eripära piirdub esialgu sellega, kas nad töötavad puhkepäevadel ja kas nad töötavad õhtuti. Täiskoormusega töötaja puhul on arvestatud 160 tunniga kuus. Saab lisada töötajaid, muuta nende andmeid (klõpsates töötaja id-l). Kui töötajaid on liiga palju, siis ei saa kõik koormust täis (seda näidatakse graafikus). Saab kuvada nii üldgraafiku kui ka iga töötaja graafiku eraldi. Kasutab nn Front controller'i arendusmustrit (kogu kood on ühes failis).

Testid

Pärast teema valimist näidatakse viit juhuslikku küsimust, pärast vastamist näeb tulemust. Valesti vastates näeb ka õiget vastust, kui üldse ei vasta, siis ei näe. Kasutatud on andmebaasi ning nn Front controller'i arendusmustrit (kogu kood on ühes failis).

E-kursuste enesetestid

Enesetestid vastavalt e-kursuste hinnatavate testide teemadele. Filosoofia ja loogika testid on PHP-s, ülejäänud JavaScriptis.