↑ Avalehekülg

Veebirakendused

Programmeerimist hakkasin õppima 2020. aasta alguses, kõigepealt iseseisvalt (Python), sama aasta sügisest aga Tallinna Tehnikaülikooli IT Kolledžis. Järgnevad veebirakendused on n-ö näpuharjutused.

Pärast 2. kursust tehtud rakendused

[Rakenduse nägemiseks klõpsake vastaval pealkirjal]

Testide ja küsitluste rakendus

Backend: Laravel (PHP), frontend: Vue (JS TypeScript).

Testide ja küsitluste loomiseks tuleb registreeruda, valides endale kasutajanime (mis on ühtlasi n-ö võti). Nüüd saab luua teste ja küsitlusi ning muuta ja kustutada neid. Testi luues saab vastusevariantidele punktid määrata, küsitluse puhul punktiarvestust ning õigeid ja valesid vastuseid ei ole. Igale testile/küsimustikule määrab looja koodi, mida teades saavad teised küsimustele vastata. Testis/küsitluses osalejad valivad endale ainult selle testi/küsitluse jaoks kasutajanime.

Testi/küsimustiku looja saab määrata,

Iga testi/küsimustiku osalejate andmed saab kustutada ning järgmine kord alustada n-ö puhtalt lehelt. Saab kustutada ka oma kasutajaandmed ning kõik enda loodud testid jne.

Tutvumiseks (vastaja rollis) võiks näiteks sooritada filosoofia ülevaatliku testi. Kood: filosoofia. Kasutajanimi võib suvaline olla.

Tähtpäeva rakendus

Backend: Laravel (PHP), frontend: Vue (JS TypeScript).

Sünnipäevalaps / tähtpäeva peakangelane loob sündmuse veebilehe, kus saab

Külalised logivad sisse kutsel kirjas olnud "võtmega". Kutsutud külaline saab nimekirjast valida kinkimiseks kingitusi ning saata sõnumeid sünnipäevalapsele/tähtpäeva peakangelasele.

Sama rakendus võib teenindada erinevaid tähtpäevi. Hiljem saab kogu sündmusega seotud info kustutada.

Tutvumiseks võite siseneda "võtmega": ellu

Filosoofia e-kursus

Backend: Laravel (PHP), frontend: Aurelia (JS TypeScript).

See on päris e-kursus, kus päriselt toimubki õppetöö sügis- ja kevadsemestril. Umbes nagu Moodle, kuid ilma minu e-kursuse jaoks liigsete asjadeta.

Sisselogimine demotudengina (kasutajanimi, salasõna): tudeng@tudeng.ee, 1234567890_aA

Uusi kasutajaid võiksid luua vaid need tudengid, kes on TTÜ-s mõne filosoofia kursuse minu nimele deklareerinud.

Loogika e-kursus

Backend: Laravel (PHP), frontend: Aurelia (JS TypeScript).

See on filosoofia e-kursusega väga sarnane e-kursus, kus päriselt toimubki õppetöö sügissemestril. Umbes nagu Moodle, kuid ilma minu e-kursuse jaoks liigsete asjadeta. Lisaks ajalimiidiga valikvastustega testidele on seal üks lausearvutuse ülesanne, mille lahenduskäik tuleb ajalimiidi piires kirja panna.

Sisselogimine demotudengina (kasutajanimi, salasõna): tudeng@tudeng.ee, 1234567890_aA

Uusi kasutajaid võiksid luua vaid need tudengid, kes on TTÜ-s mõne filosoofia kursuse minu nimele deklareerinud.

Lihtsustatud õppeinfosüsteem

Backend: Laravel (PHP), frontend: Aurelia (JS TypeScript).

Admin saab lisada kursusi, määrata kasutajatele rolle (admin, õppejõud, tudeng), tudengid saavad kursusi deklareerida ja oma tulemusi näha, õppejõud saavad deklaratsioone tagasi lükata, jooksva töö hindeid ning koondhindeid panna. Sama ainet saab deklareerida ainult 1 kord.

Sisselogimine (kasutajanimi, salasõna): admin@admin.ee, 1234567890_aA; oppejoud@oppejoud.ee, 1234567890_aA; tudeng@tudeng.ee, 1234567890_aA

Kood ja andmebaas on kõik kodulehe serveris www.indrekmeos.xyz. Näiteks kursuste info (see ei nõua sisselogimist) võib JSONi kujul saada aadressilt https://laravel.indrekmeos.xyz/api/kursused

Lind tunnelis (ingl flappy bird).

Lind lendab tunnelis ning ↑ nooleklahviga tuleb teda üles liigutada, et ta alla vastu tunneliseina ei põrkaks. Teostus: JS (TypeScript)

Pärast 1. kursust tehtud rakendused

[Rakenduse nägemiseks klõpsake vastaval pealkirjal]

Telefonide andmebaas.

Saab nimesid ja telefoninumbreid lisada, muuta (id-l klõpsates) ning kustutada. Sorteerida saab nimekirja id ja perekonnanime järgi.

Teemade loosimine

Pakub mingist hulgast teemadest 3 teemat nt kirjandi või essee kirjutamiseks. Millised teemad ja millal on saadud, seda näeb siin.

Küsitlus

Sisutud näidisküsimused, pärast vastamist näitab ka enim antud vastust või keskmist (arvulise hinnangu puhul)

Registreerumine

Kellaeg nihkub iga registreerumisega 30 minutit edasi.

Registreerumine vabadele aegadele

Saab valida vaid vabade aegade vahel.

Töögraafiku koostamine

Esialgu on arvestatud kolme vahetusega (mingi ajvahemik on kõik kolm vahetust tööl, hommikul ja õhtul vaid üks vahetus). Töötajate eripära piirdub esialgu sellega, kas nad töötavad puhkepäevadel ja kas nad töötavad õhtuti. Täiskoormusega töötaja puhul on arvestatud 160 tunniga kuus. Saab lisada töötajaid, muuta nende andmeid (klõpsates töötaja id-l). Kui töötajaid on liiga palju, siis ei saa kõik koormust täis (seda näidatakse graafikus). Saab kuvada nii üldgraafiku kui ka iga töötaja graafiku eraldi. Kasutab nn Front controller'i arendusmustrit (kogu kood on ühes failis).

E-kursuste enesetestid

Enesetestid vastavalt e-kursuste hinnatavate testide teemadele. Teema 'Filosoofia ja loogika' testid:PHP, ülejäänud: JS