↑ Avalehekülg

Veebirakendused

Programmeerimist hakkasin õppima 2020. aasta alguses, kõigepealt iseseisvalt (Python), sama aasta sügisest aga IT kolledžis. Järgnevad veebirakendused on n-ö näpuharjutused.

Lind tunnelis (ingl flappy bird).

Lind lendab tunnelis ning ↑ nooleklahviga tuleb teda üles liigutada, et ta alla vastu tunneliseina ei põrkaks.

Teenuste pakkumise ja tellimise rakendus

Backend: asp.net core web application, frontend: React (javascript). NB! Ühendus andmebaasiga võib olla alguses aeglane.

Tavakasutaja saab pakkuda teenuseid, tellida teiste pakutavaid teenuseid ning suhelda teenusepakkujaga tellimuse teemal. Admin saab peale selle lisada asukohti ja teenuse liike ning neid muuta ja kustutada.

Sisselogimine (kasutajanimi, salasõna): admin@admin.ee,1234567890_aA; tudeng@tudeng.ee,1234567890_aA

Saab ka uusi tavakasutajaid luua.

Lihtsustatud õppeinfosüsteem.

Backend: asp.net core web application, frontend: Vue (javascript). NB! Ühendus andmebaasiga (azurewebsites) võib olla alguses aeglane.

Admin saab lisada kursusi, õppejõudusid ja tudengeid, lisada tudengeid kursustele (deklareerida), tudengid saavad kursusi deklareerida ja oma tulemusi näha, õppejõud saavad deklaratsioone tagasi lükata, jooksva töö hindeid ning koondhindeid panna

Sisselogimine (kasutajanimi, salasõna): admin@admin.ee,1234567890_aA; oppejoud@oppejoud.ee,1234567890_aA; tudeng@tudeng.ee,1234567890_aA

Samale kasutajale saaks lisada nii tudengi kui ka õppejõu rolli (see ongi tudengi/õppejõu lisamine), kuid saab ka uusi tavakasutajaid luua ning neile admin'ina sisse logides rolle anda.

Laevade pommitamine

Teostus: asp.net core web application. Saab tehisintellektiga laevade pommitamist mängida.

Telefonide andmebaas.

Saab nimesid ja telefoninumbreid lisada, muuta (id-l klõpsates) ning kustutada. Sorteerida saab nimekirja id ja perekonnanime järgi.

Telefonide andmebaas sisselogimisega.

Kasutatud on Front controller'i arendusmustrit (kogu kood on ühes failis). Saab samuti nimesid ja telefoninumbreid lisada, muuta (id-l klõpsates) ning kustutada. Sorteerida saab nimekirja id ja perekonnanime järgi.

Teemade loosimine

Pakub mingist hulgast teemadest 3 teemat nt kirjandi või essee kirjutamiseks. Millised teemad ja millal on saadud, seda näeb siin.

Küsitlus

Sisutud näidisküsimused, pärast vastamist näitab ka enim antud vastust või keskmist (arvulise hinnangu puhul)

Registreerumine

Kellaeg nihkub iga registreerumisega 30 minutit edasi.

Sobiva aja valimine

Asjaosalised valivad neile sobivad ajad ning näevad ka tulemust, milline aeg sobib kõige suuremale hulgale. Aegu võib lisada suvalises järjekorras, neid kuvatakse alati õiges ajalises järjekorras. Kasutatud on nn Front controller'i arendusmustrit (kogu kood on ühes failis).

Hääletamine

Eelmisega sarnane. Asjaosalised saavad hääletada neile sobiva valiku poolt ning näevad nii arvuliselt kui graafiliselt, mille poolt on juba hääletatud. Kasutatud on nn Front controller'i arendusmustrit (kogu kood on ühes failis).

Registreerumine vabadele aegadele

Saab valida vaid vabade aegade vahel.

Töögraafiku koostamine

Esialgu on arvestatud kolme vahetusega (mingi ajvahemik on kõik kolm vahetust tööl, hommikul ja õhtul vaid üks vahetus). Töötajate eripära piirdub esialgu sellega, kas nad töötavad puhkepäevadel ja kas nad töötavad õhtuti. Täiskoormusega töötaja puhul on arvestatud 160 tunniga kuus. Saab lisada töötajaid, muuta nende andmeid (klõpsates töötaja id-l). Kui töötajaid on liiga palju, siis ei saa kõik koormust täis (seda näidatakse graafikus). Saab kuvada nii üldgraafiku kui ka iga töötaja graafiku eraldi. Kasutab nn Front controller'i arendusmustrit (kogu kood on ühes failis).

Testid

Pärast teema valimist näidatakse viit juhuslikku küsimust, pärast vastamist näeb tulemust. Valesti vastates näeb ka õiget vastust, kui üldse ei vasta, siis ei näe. Kasutatud on andmebaasi ning nn Front controller'i arendusmustrit (kogu kood on ühes failis).

E-kursuste enesetestid

Enesetestid vastavalt e-kursuste hinnatavate testide teemadele. Filosoofia ja loogika testid on PHP-s, ülejäänud JavaScriptis.