↑ E-kursuste enesetestid

Enesetest. Süllogism

Küsimus 1 / 10

Mis järeldub antud eeldustest?

Karikakar ei ole meeldiva aroomiga
Mõni lill on meeldiva aroomiga

Kõik lilled on meeldiva aroomiga

Mõni lill ei ole karikakar

Karikakar on lill

Neist eeldustest ei järeldu midagi