↑ E-kursuste enesetestid

Enesetest. Loogiline vorm

Küsimus 1 / 10

Selgitage välja alljärgneva väite loogiline vorm. Kasutage sümboleid p, q, ¬, V, > ning vajadusel sulgusid(). Sümboleid, mida klaviatuurilt ei saa sisestada, saate siitsamast kopeerida vajalikku kohta (Win klaviatuurilt Ctrl-C ja Ctrl-V).

Lihtväiteid tähistage sümbolitega p, q ja r. Vasakul ja paremal pool sümboleid &, V ja > kasutage tühikuid; seega kirjutage näiteks p & ¬q, mitte aga p&¬q

Kui metsa raiutakse, siis laastud lendavad

Selle väite loogiline vorm:

Edasi