↑ E-kursuste enesetestid

Enesetest.Loogiline ruut

Küsimus 1 / 5

Eeldagem punaselt märgitud tõeväärtust. Milline järgmistest joonistest kujutab õigesti loogilise ruudu järgi tehtud kõiki võimalikke järeldusi?