↑ E-kursuste enesetestid

Enesetest. Liitotsustuse eitamine

Küsimus 1 / 5

Leidke väide, mis on antud väitele vasturääkiv:

Kui televiisorist tuleb mingi jama ning ta on üksi kodus, siis ropendab ta kõva häälega

Televiisorist tuleb mingi jama ning ta on üksi kodus, kuid ta ei ropenda kõva häälega

Kui televiisorist ei tule mingit jama ning ta üksi kodus ei ole, siis ei ropenda ta kõva häälega

Televiisorist ei tule mingit jama ning ta ei ole üksi kodus, kuid ta ropendab kõva häälega

Kui televiisorist tuleb mingi jama ning ta on üksi kodus, siis ta ei ropenda kõva häälega