↑ E-kursuste enesetestid

Enesetest. Lihtotsustuse eitamine

Küsimus 1 / 5

Leidke väide, mis on antud väitele vasturääkiv:

Iga lolluse jaoks leidub mõni kaasategija

Mõne lollusega tulevad kõik kaasa

Mõne lolluse jaoks leidub mõni kaasategija

Mitte ühegi lolluse jaoks ei leidu ühtegi kaasategijat

Mõne lolluse jaoks ei leidu ühtegi kaasategijat