↑ E-kursuste enesetestid

Enesetest. Lihtsamad lauseloogika järeldused

Küsimus 1 / 10

Kui võimalik, tehke järeldus antud eeldustest:

Kui tunnid lõpevad, tunnevad õpilased tüdimust. Praegu tunnid ei lõpe veel

1. Neist eeldustest ei järeldu midagi

2. Õpilased tunnevad praegu tüdimust

3. Praegu veel õpilased tüdimust ei tunne