↑ E-kursuste enesetestid

Enesetest. Otsustuste ekvivalentsus

Küsimus 1 / 5

Milline väide on loogiliselt ekvivalentne järgmise väitega:

Kui metsa raiutakse, siis laastud lendavad

Kui metsa ei raiuta, siis laastud ei lenda

Metsa raiutakse ja laastud lendavad.

Kui laastud lendavad, siis metsa raiutakse

Metsa ei raiuta või laastud lendavad