↑ E-kursuste enesetestid

Enesetest. Filosoofilised eelteadmised (Ayer, A. J. Aprioorsus)

Küsimus 1 / 9

Kui mõõdetaks paberile joonestatud kolmnurga sisenurgad ning leitaks, et nende summa ei võrdu 180 kraadiga, siis Ayeri arvates

lükkaks see ümber väite, et eukleidilise kolmnurga sisenurkade summa on 180 kraadi

on tegemist mõõtmisveaga või pole tegemist eukleidilise kolmnurgaga